„Jam2Jam” programa - „du viename“- elektroninė muzikinė praktika ir teorija kartu Naujienos
„Jam2Jam” programa - „du viename“- elektroninė muzikinė praktika ir teorija kartu

Šiandien daug kalbama apie kompiuterio daromą žalą jauno, besiformuojančio žmogaus gyvenimui, tačiau bėgimas nuo šios problemos nėra išeitis.

Programos pristatymo autorė - Kauno Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos vyresnioji muzikos mokytoja Eglė Verzienė

  


Dirbant šiuolaikinėje mokykloje mokytojas dažnai pastebi, kad mokinių žinių poreikiai tam tikrose srityse esti itin dideli. Ypač tai pastebima informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) srityje. Mokiniai greičiau orientuojasi virtualioje aplinkoje nei suaugę, todėl jų žinių poreikius pakreipus tinkama ugdymo procesui linkme, galima labai daug išlošti. Šiandien daug kalbama apie kompiuterio daromą žalą jauno, besiformuojančio žmogaus gyvenimui, tačiau bėgimas nuo šios problemos nėra išeitis. Šiuolaikinis mokytojas pasvėręs visus „už“ ir „prieš“, tobulindamas ir gilindamas savo žinias šioje srityje, gali ugdymo procesą paversti labai naudingu: paskatinti mokinius domėtis šiuolaikinių technologijų teikiama nauda ir jų pritaikymu realiame gyvenime. Dauguma mokinių virtualiame pasaulyje tiesiog leidžia laisvalaikį žaisdami kompiuterinius žaidimus, klausydami muzikos, žiūrėdami filmus, bendraudami ir tik iškilus būtinybei kompiuteriu naudojasi kaip mokymo priemone.

Šiandien norėčiau pakalbėti apie Australijoje susibūrusių ir tarptautiniu mastu įvairiose srityse (muzikos, menų, sociologijos, programinės įrangos, žiniasklaidos, muzikos terapijos, kino kūrėjų) besidarbuojančių žmonių bendrą darbą - Jam2Jam programą. Šios programos dėka mokiniai gali bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais, dalintis savo idėjomis, klausytis muzikos, netgi ją kurti ir dar daugiau - ši programa yra plačiai taikoma žmonėms su negalia, kurie dėl vienų at kitų priežasčių negali atvykti į mokymosi įstaigą. Jie kaip lygiaverčiai partneriai nuotoliniu būdu (per internetą) taip pat gali groti elektroninę muziką, kurti vizualinius menus ir dalintis savo patirtimi su bendraminčiais pamokos metu. Jam2Jam - elektroninės muzikos programa pasaulyje yra plačiai naudojama ir kaip pramoga, ir kaip bet kuri ugdymo proceso turinio dalis, pvz., muzikos, dailės, IKT, vizualinių menų, šokių ir kt. Tai labai įvairiapusiška programa, apimanti beveik visas mokinių savirealizacijos sritis.

Dauguma pedagogų yra girdėję, kad užsienio mokyklos nuo Lietuvos mokyklų skiriasi tuo, kad mūsų mokiniai turi labai didelį žinių bagažą ir labai mažai praktinio pritaikymo realiame gyvenime, tuo tarpu užsienio mokyklos daugiau remiasi praktinių įgūdžių ugdymu. Taigi, kyla klausimas – kas teisūs? Manau, kad kiekvienas iš mūsų turime sau teisingą atsakymą. Tęsiant kalbą apie Jam2Jam galiu drąsiai teigti, kad ši programa - tai menų ir IKT sintezė, kurią galimą pritaikyti realiame gyvenime tiek pramogaujant, tiek gaunant reikiamų žinių muzikos, vizualinių menų, socialinėse srityse. Svarbiausia, kad naudojant šią programą mokiniai gali mokytis ne tik individualiai, bet ir bendradarbiaudami grupėse. Galima būtų teigti, kad ši programa yra socialinės paskirties, kurioje ugdytiniai gali džiaugtis bendrais kūrybiniais darbais, dalintis savo žiniomis vienas su kitu, taip pat bendradarbiauti ne tik mokyklos, bet ir namų, šalies ir net pasaulinėje aplinkoje. 

Jam2Jam veikia bendravimo, vadinamo „chato“ – „pokalbių svetainės“ – principu. Mokinys gali tapti „didžėjumi“, „vidžėjumi“; nuo visiems gerai žinomo didžėjaus pastarasis skiriasi tuo, kad jo atliekama veikla yra „grojimas vaizdu“, šį jungiant su muzika. Kitaip tariant, jis kuria klipus realiame laike iš pasirinktų vaizdų: nuotraukų, piešinių, šokių ir kt. Kadangi į daugumą kompiuterių yra integruotos vaizdo kameros, tai padaryti nėra labai sudėtinga.

Domėdamasi šios programos realia nauda atkreipiau dėmesį į mokinių pasisakymus apie šios programos privalumus. Jau pirmą kartą naudodamiesi programa mokiniai gali sėkmingai dalyvauti ugdymo procese ir patirti jo teikiamą džiaugsmą. Juk tai didžiausias privalumas, verčiantis eiti į priekį. Mokiniai, eksperimentuodami ir improvizuodami su programoje pasirinktomis piktogramomis kuria muzikinį, vizualinį produktą, kuris gali būti naudojamas asmeniniais ir visuomeniniais tikslais. Jei paklaustume mokinių, ar jiems patinka šokių vakarėliai, kuriuose jie gali šokti, bendrauti, klausytis muzikos, retas kuris atsakytų „ne, tai manęs nedomina...“ ar pan. O jei dar jis pats tampa to vakarėlio organizatoriumi, vedėju, o sukurtas produktas yra grojamas ir demonstruojamas šiame vakarėlyje, tai tampa neabejotina nauda vaiko savirealizacijos poreikiui patenkinti. 

Mokytojai galėtų paklausti, o kur dingsta tikrasis, realus muzikavimo teikiamas džiaugsmas? Ogi niekur jis nedingsta. Jis šią veiklą tik dar labiau atskleidžia. Kaip tai veikia? Naudojant Jam2Jam programą mokiniai gali kooperuotis kaip grupė ar ansamblis, kurioje vieni groja gyvais instumentais, kiti groja su Jam2Jam, treti dainuoja ar atlieka ritmines improvizacijas, ketvirti šoka. Visa tai apjungus ir įrašius galima sukurti ir audio, ir video kūrinius, kuriuos analizuodami mokiniai tobulėja, išsikelia ir numato tolesnius tikslus ir siekius. Kaip pavyzdį galiu paminėti  vienos pradinės Australijos mokyklos mokinių  grupinį darbą su Jam2Jam AV programa, kurioje mokiniai per bendrą kūrybinį procesą repo stiliumi atskleidžia visame pasaulyje skaudžiai pagarsėjusią ir „populiarią“ jaunimo patyčių problemą. Rezultatas stulbinantis: pradinių  klasių mokiniai sukūrė muzikinį video klipą, naudodami įvairių plakatų vaizdus apie patyčias, taip pat internetinių straipsnių antraštes, susijusias su šia aktulia jaunimo problema. Pastebėkime, kiek naudos teikia viena programa: mokinys domisi socialinėmis problemomis ir savo nuomonę išreiška kūrybiniame procese, kuri gali būti išgirsta naujoviška „IKT kalba“. O kur dar bendradarbiavimo džiaugsmas? Tai dar vienas šios programos privalumas.

Praktinis darbas vyksta kiekvienu momentu. Tačiau kyla klausimas: o kaip sužinoti ir patikrinti mokinių teorines žinias? Žinių patikrinimas nėra sudėtingas ir bauginantis. Naudojant muzikinę terminologiją ir ją derinant su elektroninės muzikos terminais, teorines žinias galima tikrinti per praktiką. Sukūręs praktinį darbą, mokinys nesunkiai gali paaiškinti visą kūrybinio proceso eigą. Tai labai paprastai atliekama naudojant Jam2Jam gray programą. Ši programa gali būti naudojama ir pradinio ugdymo klasėse, nes yra paprastesnė nei Jam2Jam AV. Mokiniai, grodami šia programa, nesunkiai gali įvertinti kuriamos muzikos pasikeitimus tempo, ritmo, garso aukšumo, stiliaus, instrumentuotės aspektais, o mokytojas  gali paklausti, kaip pasikeitė kūrinio garsumas, tempas ir kt. Čia ypatingas dėmesys yra skiriamas individualiam garso pokyčio pajautimui.  Mokinys gali matyti ne tik teorinį, bet realų muzikos pokytį. Praktika šiuo atveju yra glaudžiai susijusi su teorija. Grojant grupelėmis ir kartu klausantis bendro produkto tarptinkliniu ryšiu, apie garso pakitimus galima kalbėti ne tik individualiai, bet ir bendradarbiaujant, pvz.: man pasukus tempo piktogramą, pasikeičia perkusinių instrumentų tempas. Kitas mokinys gali pasakyti apie jo padarytus pakeitimus grojamu instrumentu. Svarbiausia – išgirsti vienas kitą. Iškilę klausimai ir diskusijos tik pagilins mokymosi patirtį. Taip pat ugdytiniai susipažins su naujais, tradiciniame muzikavime retai naudojamais elektroninės muzikos terminais, tokiais kaip „garso takelis“, „mixavimas“ ir pan. 

Jam2Jam programą galima naudoti trimis būdais: individualiai, kai mokinys kuria ir naudoja programą vienas; socialiai, kai mokiniai kuria grupelėmis ir bendrauja muzikiniame kūrybiniame procese; kultūriškai, kai gautas produktas pateikiamas auditorijai koncerto ar vakarėlio metu, kai į muziką auditorija atitinkamai reaguoja šokiu, plojimais ar ovacijomis.

Taigi baigdama norėčiau pasakyti, kad šiandien informacijos IKT naujienų srityje yra daugybė. Nors Lietuvos mokytojams yra sudarytos sąlygos tobulintis šioje srityje, tačiau kaip ir mokiniui, taip ir mums reikia realaus pritaikymo galimybių. Kadangi savo pedagogines IKT kompetencijas esu tobulinusi ne vienuose kursuose, drąsiai galiu teigti, kad siūlomos sudėtingos muzikinės programos, tokios kaip „Sibelius“ ar „Finale“, neatitinka  mokinio poreikių. Jos yra gana sudėtingos ir geriausiai tiktų taikyti muzikams profesionalams, nes jas įsisavinti ir pritaikyti vienos savaitinės pamokos vidurinėje mokykloje yra per mažai. Kitoms programoms naudoti taip pat reikia papildomos įrangos - midi klaviatūros, kuri yra brangi ir aprūpinti visą klasę yra nelengva. Be to, naudojantis midi klaviatūromis mokymosi procesas yra apsunkinamas, nes reikalauja individualaus darbo su kiekvienu mokiniu mokant ja groti. Tik tuo atveju, jei muzikos pamokų būtų pakankamai, o klasėse mokinių skaičius būtų mažesnis, tai vyresnėse klasėse ši veikla pasiteisintų, nes vyresnio amžiaus mokiniai gali dirbti savarankiškai. 

Taigi kaip muzikos mokytoja galiu drąsiai teigti, kad Jam2Jam programos produktų naudojimas muzikos pamokose ugdymo procesą paverstų įdomesniu, rezultatyvesniu ir naudingesniu. Lietuvos mokiniams ši programa gali padėti užmegzti draugiškus tarptautinius ryšius su kitų šalių bendraamžiais, kurių dėka bus tobulinama „gyva“ užsienio kalba, dalijamasi kultūrine bei asmenine patirtimi.