Apie mus Apie mus
„Kinas mano mokykloje" - tai pirmoji programa Lietuvoje, siekianti išnaudoti kino kaip integralios švietimo priemonės potencialą Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Programą vykdo 2005 m. įsteigtas medijų švietimo centras „Meno avilys".

Atsakydami į klausimą ,,ko mokiniai išmoks iš kino filmų?" mes, programos autoriai, teigiame, kad mokymasis  tai ne vien žinių suteikimas, bet pirmiausia mokymasis mąstyti, kompetencijų ugdymas. Filmas itin patraukli medija moksleiviams, kuri apima įvairiausias temas: nuo svarstymų apie dekalogą iki Baltijos jūros užterštumo klausimų, nuo užsienio šalių geografijos iki  dailėtyros aspektų. Tokia temų įvairovė sudaro sąlygas filmą kaip ugdymo priemonę naudoti daugelyje mokymo disciplinų.


Kino kaip švietimo priemonės naudą bei svarbą taip pat lemia XX a. devintąjame dešimtmetyje pakitusi raštingumo samprata. Vakarų Europos šalių švietimo sistemose apie raštingumą buvo pradėta kalbėti daug platesniame kontekste. Knyga nebeteko vienintelės „įteisintos" medijos statuso. XX a. pabaigoje buvo visuotinai pripažinta, kad žmogus yra raštingas, kai taip pat geba apdoroti audiovizualinių medijų (filmų, TV laidų, video darbų, animacijos, interneto, kompiuterinių žaidimų) teikiamą informaciją.


Programa „Kinas mano mokykloje" supažindiname Lietuvos pedagogus su kino kalbos ypatybėmis bei siūlome efektyvias kino panaudojimo galimybes ugdymo procesuose. Kiną į formalųjį ugdymą siekiame integruoti trimis tarpusavyje susijusiomis prasmėmis:

    •    kaip mediją, suteikiančią moksleiviams papildomos informacijos ir žinių įvairiose disciplinose;
    •    kaip mediją, ugdančią moksleivio vizualinį raštingumą, kuris būtinas siekiant lavinti moksleivių kritinį mąstymą juos supančios aplinkos atžvilgiu ir taip ugdyti pilietiškumo jausmą;
    •    kaip mediją, lavinančią kūrybinius moksleivių gebėjimus.

Maloniai kviečiame dalyvauti mūsų programoje, apsikeisti  patirtimi, idėjomis bei poreikiais!